Eina ADI4.0 d’autodiagnosi per a la Indústria 4.0

L'Eina online ADI4.0 (Auto-Diagnosi Indústria 4.0) permet de manera ràpida fer un autodiagnosi i conèixer de forma immediata el nivell de desenvolupament tecnològic i el grau de maduresa digital de l’empresa.

El present qüestionari va adreçat específicament a la indústria de procés productiu. Altres àmbits o sectors poden necessitar de qüestionaris ajustats a les seves realitats.

L'Eina s'enfoca específicament a qüestions directament relacionades amb l'àmbit 4.0. Hi ha multitud de conceptes fonamentals per a les organitzacions que no s'hi incorporen, per tant, no pot ser utilitzada com a base per a una anàlisi estratègica general.

L'objectiu de l'Eina és ajudar en la reflexió que ha de fer cada organització per tal d'analitzar la seva posició actual i identificar un ideal desitjat a partir del coneixement de totes les oportunitats que ofereix la I4.0.

L’Eina ha estat desenvolupada per la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya i forma part de la unitat de transferència de tecnologia Nodus Space Tech que l’Ajuntament de Barberà del Vallès posa al servei del teixit productiu local per entendre millor el valor que aporta la I4.0, la qual cosa ha d'ajudar en la seva implantació i, així, incrementar la competitivitat de les empreses.

Dades de l'empresa

Dades del representant